Synchronous ,three-phase,single-phase,8.5W,7.5W

Synchronous ,three-phase,single-phase,8.5W,7.5W

Synchronous ,three-phase,single-phase,IP65
Torque:Min.: 0.029 Nm (0.02 ft.lb),Max.: 0.098 Nm (0.07 ft.lb)
8.5 W (0.01 hp), 7.5 W (0.01 hp), 5.3 W (0.01 hp)
1800 rpm (11309.73 rad.min-1), 1500 rpm (9424.78 rad.min-1)
독일모터